1996 . , . , , .

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, ISUZU, SUZUKI, DAIHATSU,SUBARU , .

, , , ...